» สารวัดเดือนกรกฎาคม 2024

        » วันที่ 21 ก.ค.'24

        » วันที่ 14 ก.ค.'24

        » วันที่ 7 ก.ค.'24

» สารวัดเดือนมิถุนายน 2024

        » วันที่ 30 มิ.ย.'24

        » วันที่ 23 มิ.ย.'24

        » วันที่ 16 มิ.ย.'24

        » วันที่ 09 มิ.ย.'24

        » วันที่ 02 มิ.ย.'24

» สารวัดเดือนพฤษภาคม 2024

        » วันที่ 26 พ.ค.'24

        » วันที่ 19 พ.ค.'24

        » วันที่ 12 พ.ค.'24

        » วันที่ 05 พ.ค.'24

» สารวัดเดือนเมษายน 2024

        » วันที่ 28 เม.ย.'24

        » วันที่ 21 เม.ย.'24

        » วันที่ 14 เม.ย.'24

        » วันที่ 07 เม.ย.'24

» สารวัดเดือนมีนาคม 2024

        » วันที่ 31 มี.ค.'24

        » วันที่ 24 มี.ค.'24

        » วันที่ 17 มี.ค.'24

        » วันที่ 10 มี.ค.'24

        » วันที่ 03 มี.ค.'24

» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2024

        » วันที่ 25 ก.พ.'24

        » วันที่ 18 ก.พ.'24

        » วันที่ 11 ก.พ.'24

        » วันที่ 4 ก.พ.'24

» สารวัดเดือนมกราคม 2024

        » วันที่ 28 ม.ค.'24

        » วันที่ 21 ม.ค.'24

        » วันที่ 14 ม.ค.'24

        » วันที่ 7 ม.ค.'24

» สารวัดเดือนธันวาคม 2023

        » วันที่ 31 ธ.ค.'23

        » วันที่ 24 ธ.ค.'23

          » วันที่ 17 ธ.ค.'23

          » วันที่ 10 ธ.ค.'23

          » วันที่ 03 ธ.ค.'23

» สารวัดเดือนพฤศจิกายน 2023

          » วันที่ 26 พ.ย.'23
          » วันที่ 19 พ.ย.'23

          » วันที่ 12 พ.ย.'23

          » วันที่ 05 พ.ย.'23

» สารวัดเดือนตุลาคม 2023

          » วันที่ 29 ต.ค.'23

          » วันที่ 22 ต.ค.'23

          » วันที่ 15 ต.ค.'23

          » วันที่ 08 ต.ค.'23

          » วันที่ 01 ต.ค.'23

» สารวัดเดือนกันยายน 2023

          » วันที่ 24 ก.ย.'23

          » วันที่ 17 ก.ย.'23

          » วันที่ 10 ก.ย.'23

          » วันที่ 03 ก.ย.'23

» สารวัดเดือนสิงหาคม 2023

          » วันที่ 27 ส.ค.'23

          » วันที่ 20 ส.ค.'23

          » วันที่ 13 ส.ค.'23

          » วันที่ 06 ส.ค.'23

» สารวัดเดือนกรกฎาคม 2023

          » วันที่ 30 ก.ค..'23

          » วันที่ 23 ก.ค..'23

          » วันที่ 16 ก.ค..'23

          » วันที่ 9 ก.ค..'23

          » วันที่ 2 ก.ค..'23

» สารวัดเดือนมิถุนายน 2023

          » วันที่ 25 มิ.ย.'23

          » วันที่ 18 มิ.ย.'23

          » วันที่ 11 มิ.ย.'23

            » วันที่ 4 มิ.ย.'23

» สารวัดเดือนพฤษภาคม 2023

            » วันที่ 28 พ.ค.'23

            » วันที่ 21 พ.ค.'23

            » วันที่ 14 พ.ค.'23

            » วันที่ 07 พ.ค.'23

» สารวัดเดือนเมษายน 2023

            » วันที่ 30 เม.ย.'23

          » วันที่ 23 เม.ย.'23

           » วันที่ 16 เม.ย.'23

            » วันที่ 9 เม.ย.'23

          » วันที่ 2 เม.ย.'23

» สารวัดเดือนมีนาคม 2023

          » วันที่ 26 มี.ค.'23

          » วันที่ 19 มี.ค.'23

          » วันที่ 12 มี.ค.'23

          » วันที่ 5 มี.ค.'23

» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2023

          » วันที่ 26 ก.พ.'23

          » วันที่ 19 ก.พ.'23

          » วันที่ 12 ก.พ.'23

          » วันที่ 5 ก.พ.'23

» สารวัดเดือนมกราคม 2023

          » วันที่ 29 ม.ค.'23

          » วันที่ 22 ม.ค.'23

          » วันที่ 15 ม.ค.'23

          » วันที่ 8 ม.ค.'23

          » วันที่ 1 ม.ค.'23

  

   † วันจันทร์-วันพุธ      เวลา 06.20 น.

   † วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ เวลา 06.20 น.

   † วันศุกร์ต้นเดือน      เวลา 18.30 น

  † วันเสาร์ นพวาร-มิสซา เวลา 17.00 น.

  † วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. 09.30 น.

 

             † Mass Schedule

   Monday-Wednesday  06.20 A.M.

   Thursday-Friday        06.20 A.M.

   First Friday Devotion  06.30 P.M.

   Saturday (Begins with Novena)

                                      05.00 P.M.

   Sunday  07.00 A.M., 09.30 A.M.

 

Articles

แผนที่วัด

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-7334053

www.pramandachurch.com

กดดูแผนที่....คลิกเลย....