» สารวัดเดือนกรกฎาคม 2024

        » วันที่ 21 ก.ค.'24

        » วันที่ 14 ก.ค.'24

        » วันที่ 7 ก.ค.'24

» สารวัดเดือนมิถุนายน 2024

        » วันที่ 30 มิ.ย.'24

        » วันที่ 23 มิ.ย.'24

        » วันที่ 16 มิ.ย.'24

        » วันที่ 09 มิ.ย.'24

        » วันที่ 02 มิ.ย.'24

» สารวัดเดือนพฤษภาคม 2024

        » วันที่ 26 พ.ค.'24

        » วันที่ 19 พ.ค.'24

        » วันที่ 12 พ.ค.'24

        » วันที่ 05 พ.ค.'24

» สารวัดเดือนเมษายน 2024

        » วันที่ 28 เม.ย.'24

        » วันที่ 21 เม.ย.'24

        » วันที่ 14 เม.ย.'24

        » วันที่ 07 เม.ย.'24

» สารวัดเดือนมีนาคม 2024

        » วันที่ 31 มี.ค.'24

        » วันที่ 24 มี.ค.'24

        » วันที่ 17 มี.ค.'24

        » วันที่ 10 มี.ค.'24

        » วันที่ 03 มี.ค.'24

» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2024

        » วันที่ 25 ก.พ.'24

        » วันที่ 18 ก.พ.'24

        » วันที่ 11 ก.พ.'24

        » วันที่ 4 ก.พ.'24

» สารวัดเดือนมกราคม 2024

        » วันที่ 28 ม.ค.'24

        » วันที่ 21 ม.ค.'24

        » วันที่ 14 ม.ค.'24

        » วันที่ 7 ม.ค.'24

» สารวัดเดือนธันวาคม 2023

        » วันที่ 31 ธ.ค.'23

        » วันที่ 24 ธ.ค.'23

          » วันที่ 17 ธ.ค.'23

          » วันที่ 10 ธ.ค.'23

          » วันที่ 03 ธ.ค.'23

» สารวัดเดือนพฤศจิกายน 2023

          » วันที่ 26 พ.ย.'23
          » วันที่ 19 พ.ย.'23

          » วันที่ 12 พ.ย.'23

          » วันที่ 05 พ.ย.'23

» สารวัดเดือนตุลาคม 2023

          » วันที่ 29 ต.ค.'23

          » วันที่ 22 ต.ค.'23

          » วันที่ 15 ต.ค.'23

          » วันที่ 08 ต.ค.'23

          » วันที่ 01 ต.ค.'23

» สารวัดเดือนกันยายน 2023

          » วันที่ 24 ก.ย.'23

          » วันที่ 17 ก.ย.'23

          » วันที่ 10 ก.ย.'23

          » วันที่ 03 ก.ย.'23

» สารวัดเดือนสิงหาคม 2023

          » วันที่ 27 ส.ค.'23

          » วันที่ 20 ส.ค.'23

          » วันที่ 13 ส.ค.'23

          » วันที่ 06 ส.ค.'23

» สารวัดเดือนกรกฎาคม 2023

          » วันที่ 30 ก.ค..'23

          » วันที่ 23 ก.ค..'23

          » วันที่ 16 ก.ค..'23

          » วันที่ 9 ก.ค..'23

          » วันที่ 2 ก.ค..'23

» สารวัดเดือนมิถุนายน 2023

          » วันที่ 25 มิ.ย.'23

          » วันที่ 18 มิ.ย.'23

          » วันที่ 11 มิ.ย.'23

            » วันที่ 4 มิ.ย.'23

» สารวัดเดือนพฤษภาคม 2023

            » วันที่ 28 พ.ค.'23

            » วันที่ 21 พ.ค.'23

            » วันที่ 14 พ.ค.'23

            » วันที่ 07 พ.ค.'23

» สารวัดเดือนเมษายน 2023

            » วันที่ 30 เม.ย.'23

          » วันที่ 23 เม.ย.'23

           » วันที่ 16 เม.ย.'23

            » วันที่ 9 เม.ย.'23

          » วันที่ 2 เม.ย.'23

» สารวัดเดือนมีนาคม 2023

          » วันที่ 26 มี.ค.'23

          » วันที่ 19 มี.ค.'23

          » วันที่ 12 มี.ค.'23

          » วันที่ 5 มี.ค.'23

» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2023

          » วันที่ 26 ก.พ.'23

          » วันที่ 19 ก.พ.'23

          » วันที่ 12 ก.พ.'23

          » วันที่ 5 ก.พ.'23

» สารวัดเดือนมกราคม 2023

          » วันที่ 29 ม.ค.'23

          » วันที่ 22 ม.ค.'23

          » วันที่ 15 ม.ค.'23

          » วันที่ 8 ม.ค.'23

          » วันที่ 1 ม.ค.'23

  

   † วันจันทร์-วันพุธ      เวลา 06.20 น.

   † วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ เวลา 06.20 น.

   † วันศุกร์ต้นเดือน      เวลา 18.30 น

  † วันเสาร์ นพวาร-มิสซา เวลา 17.00 น.

  † วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. 09.30 น.

 

             † Mass Schedule

   Monday-Wednesday  06.20 A.M.

   Thursday-Friday        06.20 A.M.

   First Friday Devotion  06.30 P.M.

   Saturday (Begins with Novena)

                                      05.00 P.M.

   Sunday  07.00 A.M., 09.30 A.M.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คุยกับเจ้าวัด

 

ปลัดบอกเล่า


         

                                                     

 

                                                                          พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่     บทประจำมิสซาวันนี้               สารสังฆมณฑลประจำเดือน     

 

 

วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 2024 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2024 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา เช้า

วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2024 อาทิตย์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา สาย

ลิงค์ทั่วไป

 

 

           

 

             

 

                

 

                 

 

 

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-7334053

www.pramandachurch.com

กดดูแผนที่....คลิกเลย....