» สารวัดเดือนตุลาคม 2021

          » วันที่ 24 ต.ค.'21

          » วันที่ 17 ต.ค.'21

          » วันที่ 10 ต.ค.'21

          » วันที่ 3 ต.ค.'21

» สารวัดเดือนกันยายน 2021

          » วันที่ 26 ก.ย.'21

          » วันที่ 19 ก.ย.'21

          » วันที่ 12 ก.ย.'21

          » วันที่ 5 ก.ย.'21

» สารวัดเดือนสิงหาคม 2021

         » วันที่ 29 ส.ค.'21

         » วันที่ 22 ส.ค.'21

         » วันที่ 15 ส.ค.'21

         » วันที่ 08 ส.ค.'21

         » วันที่ 01 ส.ค.'21

» สารวัดเดือกรกฎาคม 2021

        » วันที่ 25 ก.ค.'21

        » วันที่ 18 ก.ค.'21

        » วันที่ 11 ก.ค.'21

         » วันที่ 04 ก.ค.'21

» สารวัดเดือมิถุนายน 2021

        » วันที่ 27 มิ.ย.'21

        » วันที่ 20 มิ.ย.'21

        » วันที่ 13 มิ.ย.'21

       » วันที่ 6 มิ.ย.'21

 » สารวัดเดือนพฤษภาคม 2021

        » วันที่ 30 พ.ค.'21

        » วันที่ 23 พ.ค.'21

        » วันที่ 16 พ.ค.'21

        » วันที่ 9 พ.ค.'21

        » วันที่ 2 พ.ค.'21

» สารวัดเดือนเมษายน 2021

        » วันที่ 25 เม.ย.'21

        » วันที่ 18 เม.ย.'21

       » วันที่ 11 เม.ย.'21

       » วันที่ 4 เม.ย.'21

» สารวัดเดือนมีนาคม 2021

       » วันที่ 28 มี.ค.'21

       » วันที่ 21 มี.ค.'21

       » วันที่ 14 มี.ค.'21

       » วันที่ 7 มี.ค.'21

» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2021

          » วันที่ 21 ก.พ.'21

          » วันที่ 14 ก.พ.'21

         » วันที่ 7 ก.พ.'21

» สารวัดเดือนมกราคม 2021

          » วันที่ 31 ม.ค.'21

          » วันที่ 24 ม.ค.'21

          » วันที่ 17 ม.ค.'21

          » วันที่ 10 ม.ค.'21

         » วันที่ 3 ม.ค.'21

» สารวัดเดือนธันวาคม

         » วันที่ 27 ธ.ค.'20

        » วันที่ 20 ธ.ค.'20

        » วันที่ 13 ธ.ค.'20

» สารวัดเดือนพฤศจิกายน

         » วันที่ 29 พ.ย.'20

         » วันที่ 22 พ.ย.'20

        » วันที่ 15 พ.ย.'20

        » วันที่ 8 พ.ย.'20

   » วันที่ 31 ต.ค.และ 1 พ.ย.'20

   » สารวัดเดือนตุลาคม

        » วันที่ 25 ต.ค.'20

        » วันที่ 18 ต.ค.'20

        » วันที่ 11 ต.ค.'20

        » วันที่ 4 ต.ค.'20

  » สารวัดเดือนกันยายน

        » วันที่ 27 ก.ย.'20

        » วันที่ 20 ก.ย.'20

        » วันที่ 13 ก.ย.'20

        » วันที่ 6 ก.ย.'20

  » สารวัดเดือนสิงหาคม

        » วันที่ 30 ส.ค.'20

        » วันที่ 23 ส.ค.'20

       » วันที่ 16 ส.ค.'20

       » วันที่ 9 ส.ค.'20

       » วันที่ 2 ส.ค.'20

  » สารวัดเดือนกรกฎาคม

       » วันที่ 26 ก.ค.'20

       » วันที่ 19 ก.ค.'20

       » วันที่ 12 ก.ค.'20

       » วันที่ 5 ก.ค.'20

    » สารวัดเดือนมิถุนายน

      » วันที่ 28 มิ.ย.'20

       » วันที่ 21 มิ.ย.'20

       » วันที่ 14 มิ.ย.'20

       » วันที่ 7 มิ.ย.'20

  

   † วันจันทร์-วันพุธ      เวลา 06.15 น.

   † วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ เวลา 19.00 น.

   † วันศุกร์ต้นเดือน      เวลา 18.30 น

   † วันเสาร์ นพวาร       เวลา 17.00 น.

  † วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. 09.30 น.

 

             † Mass Schedule

   Monday-Wednesday  06.15 A.M.

   Thursday-Friday        07.00 P.M.

   First Friday Devotion  06.30 P.M.

   Saturday (Begins with Novena)

                                      05.00 P.M.

   Sunday  07.00 A.M., 09.30 A.M.

 

 

 

 

 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทางวัดได้มีแนวทางปฏิบัติตามดังนี้

   - จะมีการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปิด จนกว่าจะมี่การเปลี่ยนแปลง มิสซาออนไลน์ วันเสาร์  เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น., 09.30 น. มิสซาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของวัดและช่องยูทุป

   - ทางวัดจะถวายมิสซาประจำวันตามจุดประสงค์ที่พี่น้องขอไว้

   - พี่น้องที่ต้องการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ในกรณีจำเป็น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัด

2. ในวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี ชวนเฝ้าศีลมหาสนิท เวลา 11.45 น. ส่วนการสวดสายประคำ ยังคงมีเหมือนเดิม เวลา 19.00 น. ส่วนทุกๆ วันศุกร์จะมีการสวดสายประคำ และตั้งศีลอวยพรศีลมหาสนิท เวลา 19.00 น. เชิญชวนพี่น้องเฝ้าศีลมหาสนิทและสวดสายประคำออนไลน์ รับชมผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เพจเฟสบุ๊คของวัด และช่องยูทุปของวัด

3. เชิญพี่น้องคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในกิจกรรม “ร่วมมิสซา สวดสายประคำ และทำกิจศรัทธา เพื่อการเตรียมและการประชุมซีนอด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2021 จนจบซีนอดสังฆมณฑลวันที่ 31 มีนาคม 2022  ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพระศาสนจักรที่พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกัน กล่าวคือ การเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม การทำพันธกิจ ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

4. สำหรับพี่น้องสัตบุรุษและชุมชนละแวกใกล้เคียงที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากวัด หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 และพี่น้องที่ต้องการช่วยเหลือผ่านทางวัด สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน คุณพ่อ และสามารถโอนเงินผ่านบัญชีวัดได้

  - รวมยอดรับเงินโอนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ                        จำนวนเงิน  208,458 บาท

            - จ่ายช่วยเหลือผู้เดือดร้อน                                                        จำนวนเงิน     18,500 บาท

            - ช่วยเหลือวัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม่/บ้านเอื้ออารี            จำนวนเงิน     10,000 บาท

            - ช่วยเหลือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน                        จำนวนเงิน     11,200 บาท

            - ช่วยเหลือซิสเตอร์อารามคาร์แมล สีลม                                     จำนวนเงิน     12,000 บาท

            - ช่วยวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ บ้านแม่มอญ  เชียงราย                   จำนวนเงิน     15,000 บาท

              วัดพระหฤทัย บ้านห้วยไร่และวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ผาหมี แม่สาย เชียงราย

            - แจกข้าวสาร  ถุงละ 3 กิโลกรัม และถุงละ 5 กิโลกรัม   50 ถุง    

                                                                 ยอดช่วยเหลือจำนวนเงิน   66,700 บาท

                                                                     รวมยอดคงเหลือ  141,758 บาท

คุยกับเจ้าวัด

 

ปลัดบอกเล่า


         

                                            

 

                                                                          พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่     บทประจำมิสซาวันนี้                      สารวัดอาทิตย์นี้                สารสังฆมณฑลประจำเดือน        

 

 

บูชาขอบพระคุณ วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 2021

บูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค. 2021 รอบเช้า 

บูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค. 2021 รอบสาย

ลิงค์ทั่วไป

 

 

           

 

             

 

                

 

                 

 

 

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-7334053

www.pramandachurch.com

กดดูแผนที่....คลิกเลย....