» สารวัดเดือนมกราคม 2021

          » วันที่ 24 ม.ค.'21

          » วันที่ 17 ม.ค.'21

          » วันที่ 10 ม.ค.'21

         » วันที่ 3 ม.ค.'21

» สารวัดเดือนธันวาคม

         » วันที่ 27 ธ.ค.'20

        » วันที่ 20 ธ.ค.'20

        » วันที่ 13 ธ.ค.'20

» สารวัดเดือนพฤศจิกายน

         » วันที่ 29 พ.ย.'20

         » วันที่ 22 พ.ย.'20

        » วันที่ 15 พ.ย.'20

        » วันที่ 8 พ.ย.'20

   » วันที่ 31 ต.ค.และ 1 พ.ย.'20

   » สารวัดเดือนตุลาคม

        » วันที่ 25 ต.ค.'20

        » วันที่ 18 ต.ค.'20

        » วันที่ 11 ต.ค.'20

        » วันที่ 4 ต.ค.'20

  » สารวัดเดือนกันยายน

        » วันที่ 27 ก.ย.'20

        » วันที่ 20 ก.ย.'20

        » วันที่ 13 ก.ย.'20

        » วันที่ 6 ก.ย.'20

  » สารวัดเดือนสิงหาคม

        » วันที่ 30 ส.ค.'20

        » วันที่ 23 ส.ค.'20

       » วันที่ 16 ส.ค.'20

       » วันที่ 9 ส.ค.'20

       » วันที่ 2 ส.ค.'20

  » สารวัดเดือนกรกฎาคม

       » วันที่ 26 ก.ค.'20

       » วันที่ 19 ก.ค.'20

       » วันที่ 12 ก.ค.'20

       » วันที่ 5 ก.ค.'20

    » สารวัดเดือนมิถุนายน

      » วันที่ 28 มิ.ย.'20

       » วันที่ 21 มิ.ย.'20

       » วันที่ 14 มิ.ย.'20

       » วันที่ 7 มิ.ย.'20

    » สารวัดเดือนพฤษภาคม

         » วันที่ 31 พ.ค.'20

         » วันที่ 24 พ.ค.'20

         » วันที่ 17 พ.ค.'20

         » วันที่ 10 พ.ค.'20

         » วันที่ 3 พ.ค.'20

     » สารวัดเดือนเมษายน

         » วันที่ 26 เม.ย.'20

         » วันที่ 19 เม.ย.'20

         » วันที่ 12 เม.ย.'20

         » วันที่ 5 เม.ย.'20

  

  

   † วันจันทร์-วันพุธ      เวลา 06.15 น.

   † วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ เวลา 19.00 น.

   † วันศุกร์ต้นเดือน      เวลา 18.30 น

   † วันเสาร์ นพวาร       เวลา 17.00 น.

  † วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. 09.30 น.

 

             † Mass Schedule

   Monday-Wednesday  06.15 A.M.

   Thursday-Friday        07.00 P.M.

   First Friday Devotion  06.30 P.M.

   Saturday (Begins with Novena)

                                      05.00 P.M.

   Sunday  07.00 A.M., 09.30 A.M.

 

 

 

 

 

1. แบบฟอร์มร่วมลงชื่อคัดค้านกฎหมายทำแท้ง มาตรา 301 และมาตรา 305 คริสตชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯให้เข้าเว็ปไซต์ http://www.catholic.or.th/main/ หรือเข้าลิงค์ https://docs.google.com/forms

2. ประกาศด่วน วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  คลองจั่น  ของดการมาร่วมมิสซา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อๆ ไป  กระนั้นก็ดี ทางวัดยังคงถ่ายทอดสดพิธีทาง  Online  ตามเวลาเดิม   ขอพี่น้องได้ติดตามและรับศีลด้วยความปรารถนา

 

3. ประกาศฯ มาตรการและเเนวทางปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกกรรมฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2020 (คลิก)

4ประกาศจดหมายแจ้งจากวัดพระมารดาฯ การปรับเปลี่ยนตารางมิสซาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19..›››› ประกาศ ฉบับ 1 (คลิก) 

    

         

                        

 

                                                                          ปีพระวาจาของพระเจ้า               พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่         สารวัดอาทิตย์นี้            สารสังฆมณฑลประจำเดือน        

 

วันที่ 16 ม.ค.2021 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันที่ 17 ม.ค. 2021 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา รอบเช้า

วันที่ 17 ม.ค. 2021 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา รอบสาย

ลิงค์ทั่วไป

 

 

           

 

             

 

                

 

                 

 

 

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-7334053

www.pramandachurch.com

กดดูแผนที่....คลิกเลย....