» สารวัดเดือนกรกฎาคม 2024

        » วันที่ 21 ก.ค.'24

        » วันที่ 14 ก.ค.'24

        » วันที่ 7 ก.ค.'24

» สารวัดเดือนมิถุนายน 2024

        » วันที่ 30 มิ.ย.'24

        » วันที่ 23 มิ.ย.'24

        » วันที่ 16 มิ.ย.'24

        » วันที่ 09 มิ.ย.'24

        » วันที่ 02 มิ.ย.'24

» สารวัดเดือนพฤษภาคม 2024

        » วันที่ 26 พ.ค.'24

        » วันที่ 19 พ.ค.'24

        » วันที่ 12 พ.ค.'24

        » วันที่ 05 พ.ค.'24

» สารวัดเดือนเมษายน 2024

        » วันที่ 28 เม.ย.'24

        » วันที่ 21 เม.ย.'24

        » วันที่ 14 เม.ย.'24

        » วันที่ 07 เม.ย.'24

» สารวัดเดือนมีนาคม 2024

        » วันที่ 31 มี.ค.'24

        » วันที่ 24 มี.ค.'24

        » วันที่ 17 มี.ค.'24

        » วันที่ 10 มี.ค.'24

        » วันที่ 03 มี.ค.'24

» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2024

        » วันที่ 25 ก.พ.'24

        » วันที่ 18 ก.พ.'24

        » วันที่ 11 ก.พ.'24

        » วันที่ 4 ก.พ.'24

» สารวัดเดือนมกราคม 2024

        » วันที่ 28 ม.ค.'24

        » วันที่ 21 ม.ค.'24

        » วันที่ 14 ม.ค.'24

        » วันที่ 7 ม.ค.'24

» สารวัดเดือนธันวาคม 2023

        » วันที่ 31 ธ.ค.'23

        » วันที่ 24 ธ.ค.'23

          » วันที่ 17 ธ.ค.'23

          » วันที่ 10 ธ.ค.'23

          » วันที่ 03 ธ.ค.'23

» สารวัดเดือนพฤศจิกายน 2023

          » วันที่ 26 พ.ย.'23
          » วันที่ 19 พ.ย.'23

          » วันที่ 12 พ.ย.'23

          » วันที่ 05 พ.ย.'23

» สารวัดเดือนตุลาคม 2023

          » วันที่ 29 ต.ค.'23

          » วันที่ 22 ต.ค.'23

          » วันที่ 15 ต.ค.'23

          » วันที่ 08 ต.ค.'23

          » วันที่ 01 ต.ค.'23

» สารวัดเดือนกันยายน 2023

          » วันที่ 24 ก.ย.'23

          » วันที่ 17 ก.ย.'23

          » วันที่ 10 ก.ย.'23

          » วันที่ 03 ก.ย.'23

» สารวัดเดือนสิงหาคม 2023

          » วันที่ 27 ส.ค.'23

          » วันที่ 20 ส.ค.'23

          » วันที่ 13 ส.ค.'23

          » วันที่ 06 ส.ค.'23

» สารวัดเดือนกรกฎาคม 2023

          » วันที่ 30 ก.ค..'23

          » วันที่ 23 ก.ค..'23

          » วันที่ 16 ก.ค..'23

          » วันที่ 9 ก.ค..'23

          » วันที่ 2 ก.ค..'23

» สารวัดเดือนมิถุนายน 2023

          » วันที่ 25 มิ.ย.'23

          » วันที่ 18 มิ.ย.'23

          » วันที่ 11 มิ.ย.'23

            » วันที่ 4 มิ.ย.'23

» สารวัดเดือนพฤษภาคม 2023

            » วันที่ 28 พ.ค.'23

            » วันที่ 21 พ.ค.'23

            » วันที่ 14 พ.ค.'23

            » วันที่ 07 พ.ค.'23

» สารวัดเดือนเมษายน 2023

            » วันที่ 30 เม.ย.'23

          » วันที่ 23 เม.ย.'23

           » วันที่ 16 เม.ย.'23

            » วันที่ 9 เม.ย.'23

          » วันที่ 2 เม.ย.'23

» สารวัดเดือนมีนาคม 2023

          » วันที่ 26 มี.ค.'23

          » วันที่ 19 มี.ค.'23

          » วันที่ 12 มี.ค.'23

          » วันที่ 5 มี.ค.'23

» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2023

          » วันที่ 26 ก.พ.'23

          » วันที่ 19 ก.พ.'23

          » วันที่ 12 ก.พ.'23

          » วันที่ 5 ก.พ.'23

» สารวัดเดือนมกราคม 2023

          » วันที่ 29 ม.ค.'23

          » วันที่ 22 ม.ค.'23

          » วันที่ 15 ม.ค.'23

          » วันที่ 8 ม.ค.'23

          » วันที่ 1 ม.ค.'23

  

   † วันจันทร์-วันพุธ      เวลา 06.20 น.

   † วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ เวลา 06.20 น.

   † วันศุกร์ต้นเดือน      เวลา 18.30 น

  † วันเสาร์ นพวาร-มิสซา เวลา 17.00 น.

  † วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. 09.30 น.

 

             † Mass Schedule

   Monday-Wednesday  06.20 A.M.

   Thursday-Friday        06.20 A.M.

   First Friday Devotion  06.30 P.M.

   Saturday (Begins with Novena)

                                      05.00 P.M.

   Sunday  07.00 A.M., 09.30 A.M.

 

Articles

เรียนคำสอนเพิ่มเติม สำหรับเด็กเล็ก เฉพาะทุกๆ วันอาทิตย์ หลังมิสซาสาย

1. สำหรับเด็กที่เรียนภาคฤดูร้อน เรียนเพิ่มเติม

2. สำหรับเด็กที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอน เนื่องจากไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก

3. สำหรับเด็กที่สนใจเรียนเพิ่มเติม

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-7334053

www.pramandachurch.com

กดดูแผนที่....คลิกเลย....