» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2023

          » วันที่ 5 ก.พ.'23

» สารวัดเดือนมกราคม 2023

          » วันที่ 29 ม.ค.'23

          » วันที่ 22 ม.ค.'23

          » วันที่ 15 ม.ค.'23

          » วันที่ 8 ม.ค.'23

          » วันที่ 1 ม.ค.'23

» สารวัดเดือนธันวาคม 2022

          » วันที่ 25 ธ.ค.'22

          » วันที่ 18 ธ.ค.'22

          » วันที่ 11 ธ.ค.'22

          » วันที่ 4 ธ.ค.'22

» สารวัดเดือนพฤศจิกายน 2022

          » วันที่ 27 พ.ย.'22

          » วันที่ 20 พ.ย.'22

          » วันที่ 13 พ.ย.'22

          » วันที่ 6 พ.ย.'22

» สารวัดเดือนตุลาคม 2022

          » วันที่ 30 ต.ค.'22

          » วันที่ 23 ต.ค.'22

          » วันที่ 16 ต.ค.'22

          » วันที่ 9 ต.ค.'22

          » วันที่ 2 ต.ค.'22

» สารวัดเดือนกันยายน 2022

          » วันที่ 25 ก.ย.'22

          » วันที่ 18 ก.ย.'22

          » วันที่ 11 ก.ย.'22

          » วันที่ 04 ก.ย.'22

» สารวัดเดือนสิงหาคม 2022

          » วันที่ 28 ส.ค.'22

          » วันที่ 21 ส.ค.'22

          » วันที่ 14 ส.ค.'22

          » วันที่ 7 ส.ค.'22

» สารวัดเดือนกรกฎาคม 2022

          » วันที่ 31 ก.ค.'22

          » วันที่ 24 ก.ค.'22

          » วันที่ 17 ก.ค.'22

          » วันที่ 10 ก.ค.'22

          » วันที่ 3 ก.ค.'22

» สารวัดเดือนมิถุนายน 2022

          » วันที่ 26 มิ.ย.'22

          » วันที่ 19 มิ.ย.'22

          » วันที่ 12 มิ.ย.'22

          » วันที่ 05 มิ.ย.'22

» สารวัดเดือนพฤษภาคม 2022

          » วันที่ 29 พ.ค.'22

          » วันที่ 22 พ.ค.'22

          » วันที่ 15 พ.ค.'22

          » วันที่ 08 พ.ค.'22

          » วันที่ 01 พ.ค.'22

» สารวัดเดือเมษายน 2022

          » วันที่ 24 เม.ย.'22

          » วันที่ 17 เม.ย.'22

          » วันที่ 10 เม.ย.'22

          » วันที่ 03 เม.ย.'22

» สารวัดเดือนมีนาคม 2022

          » วันที่ 27 มี.ค.'22

          » วันที่ 20 มี.ค.'22

          » วันที่ 13 มี.ค.'22

          » วันที่ 06 มี.ค.'22

» สารวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2022

          » วันที่ 27  ก.พ.'22

          » วันที่ 20  ก.พ.'22

          » วันที่ 13  ก.พ.'22

          » วันที่ 06  ก.พ.'22

» สารวัดเดือนมกราคม 2022

          » วันที่ 30  ม.ค.'22

          » วันที่ 23  ม.ค.'22

          » วันที่ 16  ม.ค.'22

          » วันที่ 09  ม.ค.'22

          » วันที่ 02  ม.ค.'22

  

   † วันจันทร์-วันพุธ      เวลา 06.20 น.

   † วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ เวลา 06.20 น.

   † วันศุกร์ต้นเดือน      เวลา 18.30 น

   † วันเสาร์ นพวาร       เวลา 17.00 น.

  † วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. 09.30 น.

 

             † Mass Schedule

   Monday-Wednesday  06.20 A.M.

   Thursday-Friday        06.20 A.M.

   First Friday Devotion  06.30 P.M.

   Saturday (Begins with Novena)

                                      05.00 P.M.

   Sunday  07.00 A.M., 09.30 A.M.

 

Articles

ความหมายพระรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์

 

 

 

ในภาพ กุมารพระเยซูตกพระทัย เมื่อมองเห็นภาพเครื่องทรมานของพระองค์ ซึ่งเทวดา 2 องค์ถือชูให้เห็น จึงวิ่งเข้าหาพระมารดา โดยเร็ว ทำให้รองพระบาทสานเล็ก ๆ หลุดออกมาจากพระบาท แม่พระทรงอุ้มพระองค์ไว้ในอ้อมแขนด้วยความรัก พร้อมทั้งปลอบใจให้ขวัญพระองค์ จงสังเกตดวงตาพระแม่ พระนางมิได้มองดูพระเยซูกุมาร แต่กลับหันมามองดูเรา นี่คือความคิดลึกซึ้งของผู้วาด อธิบายคำขอร้องของแม่พระ ให้เราหลีกเลี่ยงบาป และรักพระบุตรของพระนาง

พระหัตถ์ของพระกุมารเยซูบีบแน่นอยู่กับพระหัตถ์ของแม่พระ เพื่อเตือนเราว่า เมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้ ทรงมอบพระองค์เองไว้ในความคุ้มครองของพระแม่ โดยสิ้นเชิง และในเวลานี้ พระองค์ทรงมอบพระหรรษทานทั้งหมดในเมืองสวรรค์ให้แก่พระแม่ เพื่อประทานแก่เราซึ่งวอนขอ
ความหมายที่สำคัญของภาพ เป็นศิลปะแบบไบแซนติน ซึ่งเต็มไปด้วยความหมายและสัญญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย คือ:-

ตัวหนังสือกรีก มีความหมายว่า " พระมารดาพระเป็นเจ้า "
ดาวบนผ้าคลุมศีรษะแม่พระ คือ ดาวสมุทรนำแสงสว่างของพระคริสตเจ้ามายังโลกที่มืดมัว
อักษรกรีก เป็นชื่อ อัครเทวดามีคาแอล กำลังถือหอกและฟองน้ำ เป็นเครื่องหมายทรมานของพระเยซูเจ้า
ปากแม่พระเล็ก แสดงให้เห็นว่า แม่พระรักษาความเงียบและสำรวม พูดน้อย
สีแดง เป็นสีพรหมจารี ใช้ในสมัยของพระเยซูเจ้า
เสื้อคลุมสีน้ำเงิน สีสำหรับผู้เป็นมารดาใช้ในปาเลสไตน์ พระแม่เป็นทั้งพระมารดาและพรหมจารี พระหัตถ์พระกุมารเยซู คว่ำอยู่บนพระหัตถ์พระแม่ แสดงให้เห็นว่า พระหรรษทานแห่งการไถ่บาปมนุษย์ อยู่ในความดูแลของพระแม่
พื้นของภาพเป็นสีทอง เป็นสัญญลักษณ์ของสวรรค์ ซึ่งพระเยซูเจ้าและพระแม่ประทับอยู่ แสงสีทองที่ส่อง แสดงถึงความสุขในสวรรค์ส่องมายังเรา
มงกุฏทอง พระศาสนจักรมอบถวาย ในปี ค.ศ.1867 เป็นเครื่องยืนยันอัศจรรย์มากมาย ซึ่งพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นผู้ประทานให้แก่เรา
อักษรกรีก เป็นชื่อ อัครเทวดาคาเบรียล ถือกางเขนและตาปู
ดวงตากว้างใหญ่พระแม่ หันมองทางเรา แสดงถึงความห่วงใยในความทุกข์ยากของเรา
ตัวหนังสือกรีก แสดงพระนามของ พระเยซูคริสตเจ้า
มือซ้ายของพระแม่ พยุงพระกุมารเยซูอย่างหวงแหน มือนั้นคือที่บรรเทาทุกข์พวกเราทุกคน ที่เรียกหาพระนาง
รองพระบาทซ้ายที่ตก เป็นสัญญลักษณ์ของวิญญาณที่ยังติดอยู่กับพระเยซูคริสตเจ้าด้วยด้ายเส้นสุดท้าย คือ ความศรัทธาต่อพระมารดาของเรา

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-7334053

www.pramandachurch.com

กดดูแผนที่....คลิกเลย....