Mother Of  Perpetual Help Church

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

เล่าเรื่องวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น               จากบทสัมภาษณ์ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

          ในโอกาสที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ฯ มีอายุครบ 25 ปีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เราได้รวบรวมความทรงจำจากบุคคลสำคัญๆ ที่มีส่วนริเริ่มในการก่อสร้างและพัฒนาวัดผ่านมา บุคคลแรกและสำคัญที่สุดก็คือ พระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ที่ให้ความเมตตาแก่เรา โดยเราได้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ที่บ้านพักบ้านอับราฮัม บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม พระคุณเจ้าได้กรุณาลำดับความเป็นมา การริเริ่มการก่อสร้างวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ฯ ให้พวกเราฟังดังนี้

          ประมาณสามสิบปีก่อนหน้านี้ พระคุณเจ้าได้เห็นว่าบรรดาพี่น้องสัตบุรุษคริสตังของเราที่ตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพฯ อยู่แล้วและที่อพยพเคลื่อนย้ายมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่ในแถบชานเมืองเพิ่มมากขึ้น ทางอัครสังฆมณฑลฯ ได้มองตั้งแต่ด้านเหนือแถวสะพานใหม่ ลึกเข้ามาแถวลาดพร้าว เรียกว่า กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก เห็นว่าในย่านบางกะปิ น่าจะมีวัดสักแห่งหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงได้ขอพระพรจากพระ เพื่อสร้างวัดในย่านบางกะปิ

         “เนื่องจากในย่านนั้น ครอบครัวคุณโชคชัย ปัญจทรัพย์ ซึ่งมี่ความคุ้นเคยกับเราหลายสิบปีแล้ว และคุณแม่ของครอบครัว มีความศรัทธาต่อแม่พระมากๆ เราได้ไปเยี่ยมครอบครัว เป็นครั้งคราว ขอบอกว่าครอบครัวนี้ได้รับพระพรของพระมาก เคยได้อุทิศทรัพย์สินเพื่อสร้างวัด และคุณแม่มีความปรารถนาที่จะสร้างวัดถวายอีก เราจึงได้พบคุณแม่และลูกๆ เป็นระยะๆ เราได้ให้ครอบครัวปัญจทรัพย์เสนอโครงการมาให้พิจารณาทั้งรูปแบบวัด ทิศทางที่ตั้งของวัดและโรงเรียน ในที่สุดทางอัครสังฆมณฑลฯ ก็เห็นชอบโครงการทั้งวัดและโรงเรียน โดยครอบครัวปัญจทรัพย์ได้อุทิศทรัพย์สิน คือ ที่ดินจำนวนหนึ่งสำหรับสร้างวัดและโรงเรียน และดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนให้ด้วย สำหรับโรงเรียนจะให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร บริหาร ซึ่งมาแมร์หลุยส์ กิจเจริญ (มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ในขณะนั้น) ตกลงรับบริหารให้”

 

 ใช้เวลาก่อสร้างนานเพียงใด

          “ดำเนินการก่อสร้าง ใช้เวลาประมาณเกือบสองปี พอเสร็จแล้ว มีพิธีเปิดและเสกวัด มีโรงเรียนมาขณะนั้นแล้ว มีความก้าวหน้าขึ้น หลังจากนั้นเมื่อดูผังการจัดสรรที่ดินที่เนื้อที่สิบสามไร่เศษๆ และให้ทางโชคชัยช่วยแก้ไขทางออก หน้าการเคหะ ที่ดินด้านหลังวัดแปลงใหญ่ เมื่อมองไปอนาคต ซึ่งโชคชัยขุดดินมาถมประมาณยี่สิบกว่าไร่ บอกกับพี่ชายคนโตว่า ขอซื้อที่ดินผืนนี้ แล้วปรับเป็นสนาม และทางโรงเรียนและวัดพัฒนากันขึ้นมา และสมัยพ่อประเสริฐ (คุณพ่อ เปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม์ เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ฯ ในขณะนั้น) ซื้อทีละเล็กละน้อย พ่อซื้อบางส่วนที่ซื้อได้ รวมแล้วเป็นวัดหนึ่งที่มีที่ดินในกิจการวัดโดยตรงๆ เป็นอันดับต้น รวมแล้วห้าสิบกว่าไร่ ปัจจุบันโรงเรียนให้การศึกษาแก่นักเรียนมากกว่าสี่พันคน และมีสัตบุรุษในสังกัดเป็นจำนวนมาก”

          ระหว่างการสนทนาประมาณหนึ่งชั่วโมง พระคุณเจ้าได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาว่า “พระศาสนจักรต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจของสัตบุรุษ ทางด้านวัตถุ ต้องให้ความสำคัญต่อวิหารของพระเป็นเจ้า ทางด้านจิตใจ” พระคุณเจ้าได้ฝากมายังพี่น้องสัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ฯ ทุกท่าน ขอให้คิดถึงกัน ขอให้เป็นประจักษ์พยานที่ดีของพระคริสต์เจ้า เป็นศิษย์ที่ดีของพระองค์อย่างแท้จริง และท้ายที่สุดพระคุณเจ้าฝากขอบคุณมายังพี่น้องสัตบุรุษวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ฯ ทุกท่านที่ยังคิดถึงพระคุณเจ้าอยู่


สัมภาษณ์ : ครอบครัวปัญจทรัพย์ผู้ถวายที่ดินและสร้างวัด          จากหนังสือ 25 ปีวัดพระมารดาฯ

          เพื่อให้เรื่องการก่อสร้างวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คุณธีรชัยและคุณประทิน ปัญจทรัพย์ ได้แบ่งปันเรื่องการก่อสร้างวัดแห่งนี้ให้เราฟังเพิ่มเติม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2012 เราทั้งสองได้เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจที่คุณแม่และครอบครัวปัญจทรัพย์ ถวายที่ดินและสร้างวัดถวายพระมารดานิจจานุเคราะห์ฯ ดังนี้

          คุณแม่มีลูกเจ็ดคน พี่สาวคนโตเป็นแม่ของคุณทิฆัมพร เปล่งศรีสุข มีพี่ชายคนโตคือคุณพรชัย ปัญจทรัพย์และน้องๆ คุณโชคชัย ปัญจทรัพย์ คุณวีรชัย ปัญจทรัพย์ ซิสเตอร์แองแจลลา วงศ์เดือน คณะพระหฤทัยคลองเตย คุณพ่อยุทธิชัย ปัญจทรัพย์ สังฆมณฑลจันทบุรี และน้องสุดท้องคือคุณธีรชัย คุณแม่ได้กลับใจมาเป็นคริสตชนเมื่อคุณพรชัยยังเป็นเด็กๆ ขณะนั้นครอบครัวยังมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้ย้ายครอบครัวเข้ามาที่กรุงเทพฯ อยู่ที่บางรัก เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เริ่มทำธุรกิจขายเสื้อผ้า และต่อมาทำธุรกิจจัดสรรที่ดินในย่านบางไผ่ ฝั่งธนบุรี ประสบความสำเร็จดีขายหมด ต่อมาจึงมาทำหมู่บ้านจัดสรรในย่านลาดพร้าว ประสบความสำเร็จดีเช่นกัน คุณแม่ศรัทธามากๆ คุณแม่และครอบครัวเชื่อและไว้ใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้กับครอบครัว แม้ว่าได้ประสบอุปสรรคมากมาย ก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ ธุรกิจจัดสรรที่ดิน สร้างบ้าน และจัดสรรเต็มรูปแบบก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง จัดสรรมาถึงย่านบางกะปิ แถวๆ คลองจั่น โดยเปิดหมู่บ้านโชคชัย คลองจั่น

       คุณแม่ศรัทธาต่อพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นพิเศษ สวดสายประคำวันละหลายๆ สาย คุณแม่มีความตั้งใจที่จะสร้างวัดถวายเพื่อขอบพระคุณพระ ลูกๆ ก็เห็นชอบด้วยจึงได้ถวายที่ดินจำนวนสิบแปดไร่ในหมู่บ้านโชคชัย คลองจั่น เพื่อสร้างวัดและโรงเรียน

         สำหรับรูปแบบของวัดนั้นได้คุณธีรชัยได้พาเพื่อนที่เป็นสถาปนิกชื่อคุณพิเชษฐ์ ศุภกิจจารุสรรค์ไปชมวัดคาทอลิกในเมืองดัลลัส รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แรงบันดาลใจในการออกแบบวัดเป็นรูปปีรามิด ให้สัตบุรุษได้ร่วมมิสซาอยู่ใกล้พระแท่นใหญ่มากที่สุด ให้พระแท่นเล็กอยู่ด้านหน้าวัด เพื่อไม่ให้เกิดการเดินพลุกพล่าน และครอบครัวปัญจทรัพย์ได้ออกทุนสร้างและควบคุมการก่อสร้างวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์นี้เป็นวัดแรกที่ครอบครัวถวายทั้งที่ดินและรวมทั้งก่อสร้างให้ด้วยจนแล้วเสร็จ

 

วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อเดินเข้ามาที่วัด

          “จากวันนั้นถึงวันนี้ ผมรู้สึกว่า ผมเป็นหนี้พระมหาศาล และผมทำให้แม่ และตั้งแต่สร้างวัดนี้ ผมดีขึ้นมาเรื่อยๆ และผมทุ่มเทกับวัดนี้ ผมกล้าพูดได้เลยว่า วัดนี้ผมทำสุดยอดที่สุดเลยจากทั้งสามวัด ตอนนี้เห็นสัตบุรุษมาเยอะ ดีใจมาก ถ้าสร้างวัดแล้วไม่มีใครมา ก็คงไม่ดี”

          ขอขอบคุณคุณธีรชัย ปัญจทรัพย์และครอบครัวมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1. คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ                     ปี ค.ศ. 1986 - 1989

2. คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม              ปี ค.ศ. 1989 – 1994

3. คุณพ่อ เปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม์                       ปี ค.ศ. 1994 – 1999

4. คุณพ่อ ยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย                   ปี ค.ศ. 1999 – 2004

5. คุณพ่อ แอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ                        ปี ค.ศ. 2004 – 2009

6. คุณพ่อ เปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์                           ปี ค.ศ. 2009 – 2014

7. คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สำรวย กิจสำเร็จ                 ปี ค.ศ. 2014 – ปัจจุบัน

 

 ลำดับอธิการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น      

1. มาแมร์หลุยส์ กิจเจริญ                   ปี ค.ศ. 1985 - 19990

2. เซอร์ทีโอดอร์ ประราศี                   ปี ค.ศ. 1985 – 1987

3. เซอร์มารี โลด สกุลทอง                  ปี ค.ศ. 1987 – 1991

4. เซอร์อัลแบรต์ ไวภาษา                  ปี ค.ศ. 1991 – 1994

5. เซอร์สกอรัสติก สัณฐิติ                   ปี ค.ศ. 1994 – 2000

6. เซอร์ทอเรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์       ปี ค.ศ. 2000 – 2003

7. เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์                    ปี ค.ศ. 2003 – 2009

8. เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา    ปี ค.ศ. 2009 – 2011

9. เซอร์เวโรนิกา ประราศี                  ปี ค.ศ. 2011 – ปัจจุบัน


ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 5 ซอยนวมินทร์ 81 ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 โทร. 02-375-8296   โทรสาร : 0-2375-8295
เจ้าอาวาส : คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สำรวย  กิจสำเร็จ

     ประมวลภาพฉลอง 25 ปี วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์

วดพระมารดา3      อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำริจัดสร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่งสำหรับคริสตชนในเขตบางกะปิ และใกล้เคียงเนื่องจากเห็นว่าบริเวณแห่งนี้เป็นชุมชนใหญ่ และมีคริสตชนอยู่อาศัยตามหมู่บ้านต่างๆ มากพอสมควร ในขั้นต้นได้ขอใช้บ้านของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร ในหมู่บ้านแดนตะวันเป็นสถานประกอบพิธีบูชามิสซาทุกวันเสาร์เวลาเย็น

     มีพระสงฆ์ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ปี ค.ศ.1978 เป็นต้นมาจนกระทั่งครอบครัวปัญจทรัพย์ ได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่งสำหรับสร้างวัดและโรงเรียนในบริเวณหมู่บ้านโชคชัย คลองจั่น พร้อมทั้งถวายปัจจัยสำหรับการสร้างวัดด้วย

      อัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ จึงได้ดำเนินการสร้างโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ และซื้อที่ดินเพิ่มอีก โดยมอบหมายให้ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานโรงเรียน

     ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดซึ่งจะถวายเกียรติแด่พระมารดา นิจจานุเคราะห์ และเสกอาคารเรียน ได้ใช้ห้องหนึ่งของอาคารเรียนเป็นวัดชั่วคราว มีคุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เป็นผู้ดูแล

      ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ.1986 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้งคุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและให้เป็นวัดอย่างเป็น ทางการสำหรับสัตบุรุษโดยทั่วไป ส่วนการก่อสร้างวัดก็ได้ดำเนินการเรื่อยมาจนเสร็จในปี ค.ศ.1987  และในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1987 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู และพระสมณทูตอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้มาเป็นประธานในพิธีเสกวัดใหม่ ซึ่งถวายเกียรติแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ และถวายเป็นถาวรวัตถุเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล มหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

     วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1989-1994  คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสเป็นองค์ที่สอง ในปีนี้เองทางสังฆมณทลฯ ได้เริ่มก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหารในอาคารเดียวกันพร้อมทั้งตึกอนุบาล การก่อสร้างเสร็จในต้นปี ค.ศ.1991 และมีพิธีเสกโดยพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1991 อาคารเหล่านี้ได้เปิดใช้ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ.1991 แล้วในปีการศึกษา ค.ศ. 1990-1991 มีนักเรียนประมาณ 2,600 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.4 และมีโครงการจะเปิดถึง ม.6

                     วดพระมารดา5
      ใน ปี  ค.ศ. 1990 ทางอัครสังฆมณทลฯ ได้ซื้อที่ดินที่ติดกับวัดเพิ่ม โดยความดำริของพระคาร์ดินัล เพื่อจัดเป็นหมู่บ้านคริสตังในวันข้างหน้า เนื่องจากสัตบุรษที่นี่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงปี ค.ศ.1991 วัดพระมารดานิจจนุเคราะห์มีอายุได้ 5 ปีแล้ว

คุณพ่อประเสริฐ   ตรรกเวศม์       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994-1999 
คุณพ่อประวิทย์   พงษ์วิรัชไชย     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999-2004
คุณพ่อประยุทธ   ชลหาญ           ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004-2009
คุณพ่อสุรชัย      ชุ่มศรีพันธุ์        ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2009-2014
คุณพ่อสำรวย     กิจสำเร็จ          ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2014-ปัจจุบัน

      ปี ค.ศ. 2012 ในสมัยคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นเจ้าอาวาส  ได้ดำเนินการสร้างถ้ำจำลองแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012 สร้างเสร็จวันที่ 4 ธันวาคม 2012  และมีพิธีเสกถ้ำในวันฉลองวัดครบ 25 ปี วันที่ 5 ธันวาคม 2012 โดยพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ครอบครัวปัญจทรัพย์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

      ดำเนินการตามโครงการจัดฉลองวัด 25 ปี จัดทำหนังสือทำเนียบครอบครัวพระมารดาฯ อนุสรณ์ , จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์, ทำของที่ระลึกไปแสวงบุญที่อิตาลี, พิมพ์หนังสือรวมเรื่องเล่า ฯลฯ , จัดโครงการอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด  


ตารางพิธีกรรม
         มิสซาเช้า (วันธรรมดา) จันทร์-พุธ  เวลา 06.15 น.
         มิสซาเย็น(วันธรรมดา) พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 19.00 น.
         มิสซาศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.30 น. (ตั้งศีล)
         พิธีนพวาร (วันเสาร์) เวลา 17.00 น.และมิสซา เวลา 18.30 น
         มิสซาวันอาทิตย์  เวลา 07.00 น. และ เวลา 09.30 น.


ลิงค์ทั่วไป

        

 

 

www.pramandachurch.com

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7334053-4, 02-3758294-6  โทรสาร.02-3758295