Mother Of  Perpetual Help Church

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

ความยินดีของคริสตชนระคนด้วยการถูกทดลอง

       มนุษย์ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความสุข ถ้าชีวิตมีเพียงแต่งานศพโดยไม่มีงานแต่งงาน มีแต่กิจการงานโดยไม่มีการพักผ่อน (งานเลี้ยงสังสรรค์ ภาพยนตร์ วันหยุด) แอกแห่งชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จะสุดทานทนได้สำหรับเรา อย่างไรก็ตาม การคาดหวังความสุขมากเกินไปจากชีวิตก็เป็นอันตราย เพราะอาจทำให้ผิดหวังได้โดยง่าย เพื่อนอาจบอกเราอย่างกระตือรือร้นว่ามีภาพยนตร์เรื่องใหม่กำลังฉายอยู่ “เธอจะต้องดูให้ได้” เรารอวันที่จะไปดู แต่ส่วนมาก เราจะรู้สึกผิดหวังกลับมา ทำนองเดียวกัน ในทุกงานสมรส มารดาของเจ้าสาวมักจะหลั่งน้ำตาด้วยความยินดี แต่ไม่ช้ามันก็กลับเป็นน้ำตาของความเศร้าโศกเมื่อเธอออกจากบ้านตามไปอยู่กับสามี

          ในช่วงห้าสิบวันของปัสกา พิธีกรรมของพระศาสนจักรเชื้อเชิญเราให้มีความยินดี เพราะพระคริสตเจ้า พระผู้กอบกู้เราได้กลับคืนพระชนม์ชีพ และเราในฐานะบุตรบุญธรรมของพระเจ้า จะมีชีวิตกับพระองค์ตลอดไป คริสตชนมีเหตุผลที่จะมีความสุข แต่เราไม่ควรลืมว่า อาณาจักรของพระเจ้าเพียงแต่ได้เริ่มต้นในเรา ความเป็นจริงสมบูรณ์จะตามมาภายหลัง ในโลกนี้เรายังต้องมีชีวิตอยู่กับความตึงเครียดของ “สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว” และ “สิ่งที่ยังไม่เกิด” การคาดหวังมากเกินไปจากพระศาสนจักรและศาสนาอาจทำให้ผิดหวัง และจำเป็นต้องมีวุฒิภาวะและความกล้าหาญที่จะเผชิญกับสถานการณ์นี้ บทอ่านวันนี้พูดถึงการเป็นอยู่ของคริสตชนซึ่งมักจะเป็นความสุขที่เคล้าน้ำตา

ลิงค์ทั่วไป

        

 

 

www.pramandachurch.com

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7334053-4, 02-3758294-6  โทรสาร.02-3758295