» สารวัดเดือนมิถุนายน

       » วันที่ 7 มิ.ย.'20

    » สารวัดเดือนพฤษภาคม

         » วันที่ 31 พ.ค.'20

         » วันที่ 24 พ.ค.'20

         » วันที่ 17 พ.ค.'20

         » วันที่ 10 พ.ค.'20

         » วันที่ 3 พ.ค.'20

     » สารวัดเดือนเมษายน

         » วันที่ 26 เม.ย.'20

         » วันที่ 19 เม.ย.'20

         » วันที่ 12 เม.ย.'20

         » วันที่ 5 เม.ย.'20

  

  

   † วันจันทร์-วันพุธ      เวลา 06.15 น.

   † วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ เวลา 19.00 น.

   † วันศุกร์ต้นเดือน      เวลา 18.30 น

   † วันเสาร์ นพวาร       เวลา 17.00 น.

  † วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. 09.30 น.

 

             † Mass Schedule

   Monday-Wednesday  06.15 A.M.

   Thursday-Friday        07.00 P.M.

   First Friday Devotion  06.30 P.M.

   Saturday (Begins with Novena)

                                      05.00 P.M.

   Sunday  07.00 A.M., 09.30 A.M.

 

Articles

เจ้าอาวาส

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สำรวย  กิจสำเร็จ  เกิดวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1951  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับศีลล้างบาปวัดนักบุญยวงบัปติสตาเจ้าเจ็ด  
บิดาชื่อเพ็ชร  กิจสำเร็จ   มารดาชื่อวิลาส   กิจสำเร็จ  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1957-1965 เรียนที่โรงเรียนประสาทศิลป์ อยุธยา ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1965-1970 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1971-1973 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
  สมัครสอบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ พกศ. และวุฒิ พม.
- ปี ค.ศ. 1973-1979 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1984-1987 เรียนที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  จบปริญญาโท  สาขาพิธีกรรม
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน  ค.ศ. 1979
ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
1 พ.ค. 1979 - 10 พ.ค. 1981      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
10 พ.ค. 1981 - 10 มิ.ย. 1984     เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
10 มิ.ย. 1984 - 11 พ.ค. 1987     ศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาพิธีกรรม ที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี
11 พ.ค. 1987 -  1 พ.ค. 1994     เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
1 พ.ค. 1994 - 2 พ.ค. 1999        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
2 พ.ค. 1999 - 12 พ.ค. 2003      เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
12 พ.ค. 2003 - 13 พ.ค. 2009     เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร  บางเชือกหนัง
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2014       เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน                เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

ติดต่อวัด

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-7334053

www.pramandachurch.com

 

 

  

 

กดดูแผนที่....คลิกเลย....