» สารวัดเดือนมกราคม 2021

          » วันที่ 24 ม.ค.'21

          » วันที่ 17 ม.ค.'21

          » วันที่ 10 ม.ค.'21

         » วันที่ 3 ม.ค.'21

» สารวัดเดือนธันวาคม

         » วันที่ 27 ธ.ค.'20

        » วันที่ 20 ธ.ค.'20

        » วันที่ 13 ธ.ค.'20

» สารวัดเดือนพฤศจิกายน

         » วันที่ 29 พ.ย.'20

         » วันที่ 22 พ.ย.'20

        » วันที่ 15 พ.ย.'20

        » วันที่ 8 พ.ย.'20

   » วันที่ 31 ต.ค.และ 1 พ.ย.'20

   » สารวัดเดือนตุลาคม

        » วันที่ 25 ต.ค.'20

        » วันที่ 18 ต.ค.'20

        » วันที่ 11 ต.ค.'20

        » วันที่ 4 ต.ค.'20

  » สารวัดเดือนกันยายน

        » วันที่ 27 ก.ย.'20

        » วันที่ 20 ก.ย.'20

        » วันที่ 13 ก.ย.'20

        » วันที่ 6 ก.ย.'20

  » สารวัดเดือนสิงหาคม

        » วันที่ 30 ส.ค.'20

        » วันที่ 23 ส.ค.'20

       » วันที่ 16 ส.ค.'20

       » วันที่ 9 ส.ค.'20

       » วันที่ 2 ส.ค.'20

  » สารวัดเดือนกรกฎาคม

       » วันที่ 26 ก.ค.'20

       » วันที่ 19 ก.ค.'20

       » วันที่ 12 ก.ค.'20

       » วันที่ 5 ก.ค.'20

    » สารวัดเดือนมิถุนายน

      » วันที่ 28 มิ.ย.'20

       » วันที่ 21 มิ.ย.'20

       » วันที่ 14 มิ.ย.'20

       » วันที่ 7 มิ.ย.'20

    » สารวัดเดือนพฤษภาคม

         » วันที่ 31 พ.ค.'20

         » วันที่ 24 พ.ค.'20

         » วันที่ 17 พ.ค.'20

         » วันที่ 10 พ.ค.'20

         » วันที่ 3 พ.ค.'20

     » สารวัดเดือนเมษายน

         » วันที่ 26 เม.ย.'20

         » วันที่ 19 เม.ย.'20

         » วันที่ 12 เม.ย.'20

         » วันที่ 5 เม.ย.'20

  

  

   † วันจันทร์-วันพุธ      เวลา 06.15 น.

   † วันพฤหัสฯ-วันศุกร์ เวลา 19.00 น.

   † วันศุกร์ต้นเดือน      เวลา 18.30 น

   † วันเสาร์ นพวาร       เวลา 17.00 น.

  † วันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. 09.30 น.

 

             † Mass Schedule

   Monday-Wednesday  06.15 A.M.

   Thursday-Friday        07.00 P.M.

   First Friday Devotion  06.30 P.M.

   Saturday (Begins with Novena)

                                      05.00 P.M.

   Sunday  07.00 A.M., 09.30 A.M.

 

Articles

ประวัติวัด

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

          อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำริจัดสร้างวัดขึ้นแห่งหนึ่งสำหรับคริสตชนในเขตบางกะปิและใกล้เคียงเนื่องจากเห็นว่าบริเวณแห่งนี้เป็นชุมชนใหญ่ และมีคริสตชนอยู่อาศัยตามหมู่บ้านต่างๆ มากพอสมควร ในขั้นต้นได้ขอใช้บ้านของคณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร ในหมู่บ้านแดนตะวันเป็นสถานประกอบพิธีบูชามิสซาทุกวันเสาร์เวลาเย็น โดยมีคุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ มาร่วมถวายมิสซาและทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ปี ค.ศ.1983-1989 เป็นต้นมา

          จนกระทั่งครอบครัวปัญจทรัพย์ได้บริจาคที่ดินจำนวนหนึ่งสำหรับสร้างวัดและโรงเรียนในบริเวณหมู่บ้านโชคชัย คลองจั่น พร้อมทั้งถวายปัจจัยสำหรับการสร้างวัดด้วย ต่อมาอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ จึงได้ดำเนินการสร้างโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ และซื้อที่ดินเพิ่มอีก โดยมอบหมายให้ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานโรงเรียน

          ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัด ซึ่งจะถวายเกียรติแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ และเสกอาคารเรียน ได้ใช้ห้องหนึ่งของอาคารเรียนเป็นวัดชั่วคราว มีคุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิ มาร่วมถวายมิสซา

          ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ.1986 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้งคุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและให้เป็นวัดอย่างเป็นทางการสำหรับสัตบุรุษโดยทั่วไป ส่วนการก่อสร้างวัดก็ได้ดำเนินการเรื่อยมาจนเสร็จในปี ค.ศ.1987 ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1987 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู และพระสมณทูตอัลแบร์โต ตรีคาริโก ได้มาเป็นประธานในพิธีเสกวัดใหม่ ซึ่งถวายเกียรติแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ และถวายเป็นถาวรวัตถุเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล มหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

          วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1989-1994  คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสเป็นองค์ที่สอง และต่อมาใน ปี  ค.ศ. 1990 ทางอัครสังฆมณทลฯ ได้ซื้อที่ดินที่ติดกับวัดเพิ่มโดยความดำริของ พระคาร์ดินัล เพื่อให้เป็นหมู่บ้านคริสชนในวันข้างหน้า เนื่องจากสัตบุรษที่นี่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางสังฆมณทลฯ ได้เริ่มก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหารในอาคารเดียวกัน
พร้อมทั้งตึกอนุบาลการก่อสร้างเสร็จในต้นปี ค.ศ.1991 และมีพิธีเสกโดยพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1991 อาคารเหล่านี้ได้เปิดใช้ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ.1991 แล้ว ในปีการศึกษา ค.ศ. 1990-1991 มีนักเรียนประมาณ 2,600 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.4 และมีโครงการจะเปิดถึง ม.6 ต่อไปในอนาคตด้วย

          วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 จนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ เป็นเจ้าอาวาส จำนวนนักเรียนในโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นถึง 3,600 กว่าคน และได้ขยายหลักสูตรนานาชาติ ในระดับต้น 2 ระดับ และเปิดสอนหลักสูตรมัธยมตอนปลาย ม. 4 – ม. 6 และมีการพัฒนาอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบวัด และโรงเรียนให้มีความสวยงามทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 เป็นโรงเรียนแรกในเอเชียและมาตรฐาน ISO 9002 จาก AJA ประเทศอังกฤษ

          คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999-2004 โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อมาได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 มีการเปิดสระว่ายน้ำ “ปีติมหาการุญ”  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 1999 จากนั้นได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกระดับ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

          คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004-2009 ได้จัดสร้างห้อง ICT  โดยเป็นโรงเรียนนำร่อง ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ประถม – มัธยม และที่ใช้ในสำนักงาน ต่อมาได้ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณโรงเรียน

          คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2009-2014  ได้สร้างหลังคาคลุมทางเดินหน้าตึกอนุบาลและจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพิ่มสำหรับเด็กอนุบาล ก่อสร้างอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 3  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามเทนนิส บ้านพักพนักงาน ค่ายลูกเสือมารีย์สมภพ และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553  และฉลอง 25 ปีการก่อตั้งโรงเรียน โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  ทำพิธีเปิด–เสกอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 3  หลังจากนั้นได้มีการสร้างร้านอาหารมาร์ธา ปรับปรุงศูนยวัฒนธรรม และสร้างศูนย์เบญจกีฬาพระมารดา ซึ่งทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สนับสนุนการ ต่อมาได้สร้างห้องประชุมราฟาแอล ที่แผนกอนุบาล แลปรับปรุงห้องประชุมวิชาการที่อาคารพระมารดา 1  รวมทั้งลานมีเรียมและสวนเทิดพระเกียรติ  ช่วงในปี ค.ศ. 2012 ได้ดำเนินการสร้างถ้ำจำลองแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012 สร้างเสร็จวันที่ 4 ธันวาคม 2012  และมีพิธีเสกถ้ำในวันฉลองวัดครบ 25 ปี วันที่ 5 ธันวาคม 2012 โดยพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ครอบครัว
ปัญจทรัพย์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

          คุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2014-ปัจจุบัน ได้มีการติดตั้งโทรทัศน์ในห้องเรียนระดับอนุบาล–ประถม และได้โอนโรงเรียนจากผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน แมร์มีเรียม กิจเจริญ  ให้แก่มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2015 ต่อมามีการปรับปรุงอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1–2 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปรับปรุงห้อง
จิตตาภิบาล (ห้องคำสอน) และสร้างหลังคา-ปรับพื้นหน้าอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 หลังจากนั้นได้มีการทาสีสนามหน้าอาคารพระมารดา 1  จัดสร้าง Smart Zone  หลังอาคารพระมารดา 1

         

          ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

          1. คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ              ปี ค.ศ. 1986 - 1989

          2. คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ ประมวลพร้อม        ปี ค.ศ. 1989 – 1994

          3. คุณพ่อ เปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม์                  ปี ค.ศ. 1994 – 1999

          4. คุณพ่อ ยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย              ปี ค.ศ. 1999 – 2004

          5. คุณพ่อ แอนโทนี่ ประยุทธ ชลหาญ                  ปี ค.ศ. 2004 – 2009

          6. คุณพ่อ เปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์                       ปี ค.ศ. 2009 – 2014

          7. คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สำรวย กิจสำเร็จ             ปี ค.ศ. 2014 – ปัจจุบัน

 

         ด้านการศึกษาของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปี ค.ศ. 2019

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

          ปี ค.ศ. 2014 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัล Popular Vote การประกวดภาพยนตร์สั้น
                             ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

          ปี ค.ศ. 2015 รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดีเด่น) ระดับมัธยมศึกษา โครงการเชิดชูเกียรติ  สถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

          ปี ค.ศ. 2016           รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

          ปี ค.ศ. 2017          ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว

          ปี ค.ศ. 2018           โล่อาคารเบอร์ 5 (การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเป็นระบบ)

                             โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ดีเด่นจากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ      

          ปี ค.ศ. 2019  โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ดีเด่น และรางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

                             โล่รางวัลโดนใจผู้เข้าชมงาน Popular Vote งานมหกรรมสื่อสุขสร้างปัญญา จาก สสส.

 

          ลำดับอธิการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น   

          1. มาแมร์หลุยส์ กิจเจริญ                         ปี ค.ศ. 1985 - 19990

          2. เซอร์ทีโอดอร์ ประราศี                         ปี ค.ศ. 1985 – 1987

          3. เซอร์มารี โลด สกุลทอง                        ปี ค.ศ. 1987 – 1991

          4. เซอร์อัลแบรต์ ไวภาษา                        ปี ค.ศ. 1991 – 1994

          5. เซอร์สกอรัสติก สัณฐิติ                         ปี ค.ศ. 1994 – 2000

          6. เซอร์ทอเรส บุญรักษ์ หมั้นทรัพย์           ปี ค.ศ. 2000 – 2003

          7. เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์                           ปี ค.ศ. 2003 – 2009

          8. เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา        ปี ค.ศ. 2009 – 2011

          9. เซอร์เวโรนิกา ประราศี                         ปี ค.ศ. 2011 – ปัจจุบัน

 

          ปัจจุบันวัดพระมารดานิจจนุเคราะห์มีอายุได้ 33 ปีแล้ว โดยมีคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อประยุทธ ชลหาญ อยู่ร่วมงานที่วัดนี้ด้วย จากทะเบียนศีลล้างบาปของวัดนี้หมายเลขสุดท้ายที่ล้างบาปคือ 1567  ส่วนจำนวนผู้แต่งงานที่สมรสในวัดนี้มีประมาณ 456 คู่

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทร. 02-7334053

www.pramandachurch.com

กดดูแผนที่....คลิกเลย....