Mother Of  Perpetual Help Church

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

 

ความมีมิตรไมตรี

       ความคิดที่จะให้การรับรอง ให้ที่พักอาศัยแก่ผู้มาเยือนหรือแขกแปลกหน้ามีความสำคัญมากตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาในคริสตศตวรรษที่ 6 นักบุญเบเนดิกต์ได้เขียนไว้ในกฎระเบียบของคณะว่า นักพรตจะต้องต้อนรับคนแปลกหน้าเหมือนกับพระคริสตเจ้า อารามต่างๆ ได้กลับเป็นสถานที่หลบภัยของนักเดินทางผู้โดดเดี่ยว เป็นเวลาหลายศตวรรษที่มีชายหญิงจำนวนมากอุทิศชีวิตเป็นนักบวชเพื่อต้อนรับคนแปลกหน้า และเพื่อนพี่น้องที่ทุกข์ยากในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความรัก เป็น บ้านพักรับรองแขก ที่แท้จริง

          แต่ในปัจจุบัน กาลเวลาแตกต่างออกไป แม้ว่ายังมี บ้าน บางแห่งที่นักบวชดำเนินการอยู่ และยังมีคริสตศาสนานิกายต่างๆ ที่ยังดำเนินงานในโรงพยาบาลที่มีชื่อของพวกเขา แต่โดยทั่วไปแล้ว คนแปลกหน้าจะเข้าพักในโรงแรมและคนป่วยจะถูกนำไปรักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่น โดยพวกเขาต้องจ่ายค่าบริการต่างๆ ค่อนข้างแพง

          การให้ที่พักอาศัยเป็นรูปแบบหนึ่งของความรักแบบคริสตชน ลองคิดถึงครอบครัวของเรา เราต้อนรับแขกของเราอย่างไร? การมาเยี่ยมเยือนของเพื่อนยังเป็นประสบการณ์ที่ให้ประโยชน์ทั้งสำหรับผู้มาเยือนและเจ้าของบ้าน แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีการเปิดเผยต่อกันและกัน มีมิตรไมตรีอันดีต่อกัน คริสตชนหลายคนหาเลี้ยงชีพด้วยการต้อนรับคนแปลกหน้าและคนป่วย ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ ผู้รับใช้ แพทย์ พยาบาล ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นพวกเขาสามารถให้บริการด้วยรอยยิ้ม การยิ้มนั้นสามารถทำให้การรับใช้ของเขาเป็นแบบของคริสตชนได้!

          ลองคิดถึงการให้ที่พักอาศัยของหมู่คณะของท่านต่อคนแปลกหน้าโดยไม่จำกัดเชื้อชาติวรรณะหรือความเชื่อถือ หลายๆ วัดมีคณะกรรมการสำหรับการต้อนรับแขกโดยเฉพาะ และการให้ที่พักอาศัยควรเป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติในสังคมวัด ซึ่งให้ความรู้สึกถึงการเป็นพวกเดียวกันซึ่งทุกคนต้องการเพื่อรักษาชีวิตคริสตชนให้อยู่ต่อไป บทอ่านที่หนึ่งและพระวรสารในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ที่พักอาศัย และถือว่าคนแปลกหน้าหรือแขกเป็นพระเจ้า - พระคริสตเจ้าเอง

 

www.pramandachurch.com

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-7334053-4, 02-3758294-6  โทรสาร.02-3758295